Nhà đất lân cận

A
  • 2
  • 2
  • 32.4 m²
  • 3.87 tỷVND
B
  • 2
  • 2
  • 60.4 m²
  • 7 tỷVND
C
  • 1
  • 1
  • 96.5 m²
  • 8.6 tỷVND
D
Đã bán
  • 2
  • 3
  • 24 m²
  • 2.95 tỷVND
E
  • 118.7 m²
  • 14 tỷVND
F
  • 4
  • 2
  • 59.4 m²
  • 6.5 tỷVND