Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 37.8 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.1 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 38.2 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 4.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 39.1 m²
 • 4.4 tỷVND