Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 50 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 49.5 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 5
 • 3
 • 51.6 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.9 m²
 • 4.65 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 49.9 m²
 • 6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 23.3 m²
 • 4.8 tỷVND