Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 3.59 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 36.6 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 87 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 87 m²
 • 3.15 tỷVND