Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 54.3 m²
 • 4.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 12.2 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 44.2 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 2
 • 5
 • 55.3 m²
 • 16.5 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 81.7 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 30.6 m²
 • 3 tỷVND