Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72.5 m²
 • 7.76 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.4 m²
 • 1.85 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 34.4 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49.5 m²
 • 6.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 3.5 tỷVND