Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 30.7 m²
 • 3.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 31.1 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15 m²
 • 1.28 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 26.5 m²
 • 5.8 tỷVND