Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 77 m²
 • 19.4 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 51.3 m²
 • 12.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 36.3 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.15 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 31.34 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 20.3 m²
 • 3.3 tỷVND