Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 13.7 m²
 • 2.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62.7 m²
 • 7.1 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 64.4 m²
 • 12.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 93.8 m²
 • 8.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 21 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 42 m²
 • 5.68 tỷVND