Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 19.8 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 2
 • 48 m²
 • 7.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 21 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.8 tỷVND