Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 45 m²
 • 11.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21 m²
 • 4.7 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 30.2 m²
 • 4.96 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 36.8 m²
 • 4.96 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 62 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 19.2 m²
 • 3.75 tỷVND