Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18.4 m²
 • 3.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 65 m²
 • 15.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 39 m²
 • 9.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 53 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 60.2 m²
 • 11.7 tỷVND