Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 32.5 m²
 • 4.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 37.7 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 37 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 6
 • 3
 • 206.8 m²
 • 31.5 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 85.1 m²
 • 13.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22.5 m²
 • 2.4 tỷVND