Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 29.55 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 4.45 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 93.96 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 113 m²
 • 15 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 14 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51 m²
 • 6.2 tỷVND