Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 93.96 m²
 • 14 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 14 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 54.16 m²
 • 7 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 61.4 m²
 • 7.6 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 90.8 m²
 • 15.5 tỷVND