Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.28 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 59.2 m²
 • 6.4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 53.76 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 7
 • 7
 • 90 m²
 • 7.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.29 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 63.2 m²
 • 6.25 tỷVND