Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 58.5 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80.1 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 72 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 64 m²
 • 6.3 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 84.7 m²
 • 7.5 tỷVND