Nhà đất lân cận

A
 • 15
 • 15
 • 62.2 m²
 • 9 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 92 m²
 • 8.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 73 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 42 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58.1 m²
 • 5.8 tỷVND