Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 143.6 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.15 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 101.6 m²
 • 8.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.69 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 41 m²
 • 3.6 tỷVND