Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 62.1 m²
 • 6.65 tỷVND
B
 • 89.4 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 51 m²
 • 2.75 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.55 tỷVND
E
 • 316.5 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 78 m²
 • 11.5 tỷVND