Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 470.1 m²
 • 170 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81.3 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2 tỷVND