Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 62.1 m²
 • 6.65 tỷVND
B
 • 316.5 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 16
 • 16
 • 120 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 78 m²
 • 11.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.8 m²
 • 4.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 69 m²
 • 5.35 tỷVND