Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.3 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 2.18 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18.4 m²
 • 2.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 59.7 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 14.9 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 54.6 m²
 • 5.7 tỷVND