Nhà đất lân cận

A
 • 9
 • 11
 • 85.5 m²
 • 19 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 22.6 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19.6 m²
 • 4.55 tỷVND
E
 • 6
 • 4
 • 139.7 m²
 • 31 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 14.9 m²
 • 3.1 tỷVND