Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60.7 m²
 • 7.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 55.3 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 120 m²
 • 10 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 71.4 m²
 • 2.45 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 2.95 tỷVND