Nhà đất lân cận

A
 • 95.98 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 67.2 m²
 • 11.4 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 89.9 m²
 • 9.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 60.4 m²
 • 3.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 5.95 tỷVND