Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 53.9 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 58.1 m²
 • 6.65 tỷVND
D
 • 95.98 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 82.2 m²
 • 6.4 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 67.2 m²
 • 11.4 tỷVND