Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.1 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 24 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 63.9 m²
 • 7.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18.4 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 4.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 10
 • 6
 • 117 m²
 • 21.21 tỷVND