Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 87 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 73.5 m²
 • 8.3 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 20.5 m²
 • 3.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 20.14 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 6.9 tỷVND