Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 5.55 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 96.7 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 84 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.2 m²
 • 5.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 104.9 m²
 • 4.9 tỷVND