Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 84 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 67.2 m²
 • 5.25 tỷVND
C
 • 96 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 84 m²
 • 5.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 59 m²
 • 2.85 tỷVND