Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 37.7 m²
 • 4.68 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 39.7 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 84 m²
 • 17.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 5.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 84 m²
 • 12 tỷVND
F
Đã bán
 • 28 m²
 • 2.38 tỷVND