Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.7 m²
 • 2.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 70.5 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 45 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 49.9 m²
 • 5.6 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 79.8 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 185.1 m²
 • 7.5 tỷVND