Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 68.5 m²
 • 7.3 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 86.7 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 53.7 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 95.8 m²
 • 11.5 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 58.3 m²
 • 7.1 tỷVND