Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 7
 • 120 m²
 • 22 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 67.49 m²
 • 9.2 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 54 m²
 • 13.8 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 9.4 m²
 • 1.65 tỷVND
E
 • 7
 • 4
 • 34 m²
 • 6.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 3.23 tỷVND