Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 58.7 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 79 m²
 • 7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60.5 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 77.4 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 58.6 m²
 • 5.55 tỷVND