Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 45.6 m²
 • 7.08 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 32 m²
 • 4.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 55 m²
 • 14.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 15.8 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 8.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 20.8 m²
 • 4.3 tỷVND