Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37.8 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 39.3 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 15.2 m²
 • 16 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 15.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 30.3 m²
 • 6.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 5 tỷVND