Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 4.65 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 20 m²
 • 2.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 51.02 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51.9 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 5.1 tỷVND