Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 7.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72.3 m²
 • 6.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 83.4 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 52.5 m²
 • 5.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 77.9 m²
 • 6.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 7
 • 5
 • 63 m²
 • 8.05 tỷVND