Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 21.7 m²
 • 2.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 27.5 m²
 • 3.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 32 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18.2 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 28.2 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 27 m²
 • 5.15 tỷVND