Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 106 m²
 • 10.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 68.76 m²
 • 2.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 2.55 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.48 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 72.6 m²
 • 6.2 tỷVND