Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 6.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 54.4 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 31.4 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 10 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 19.3 m²
 • 2.89 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 10.4 m²
 • 2.7 tỷVND