Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 13.8 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 10
 • 10
 • 90.75 m²
 • 21 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 28 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 18.1 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.4 tỷVND