Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 1.15 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.7 m²
 • 2.9 tỷVND