Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 52 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.6 m²
 • 4.15 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 56 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 44.5 m²
 • 3.65 tỷVND
F
 • 5
 • 3
 • 52 m²
 • 4.7 tỷVND