Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 102.4 m²
 • 2.39 tỷVND
B
 • 109.2 m²
 • 2.28 tỷVND
C
 • 423.5 m²
 • 15.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 125 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 200 m²
 • 2.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 1.4 tỷVND