Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 40.4 m²
 • 4.35 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 90.4 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58.6 m²
 • 2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.09 tỷVND