Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 61.6 m²
 • 9.3 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 54.4 m²
 • 8.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 1.8 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 31.5 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 45.1 m²
 • 6.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36.6 m²
 • 4.1 tỷVND