Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35.1 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 6.16 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 73.6 m²
 • 12.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 35.5 m²
 • 3.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 5.7 tỷVND